[Cyberduck-trac] [Cyberduck] #6471: Ansluta till apple tv

Cyberduck trac at trac.cyberduck.ch
Sun Jan 8 14:46:57 CET 2012


#6471: Ansluta till apple tv
-------------------------+---------------------------
  Reporter: last0084 |   Owner:
    Type: defect  |   Status: new
  Priority: normal  | Milestone:
  Component: core   |  Version: 4.2
  Severity: normal  |  Keywords:
Architecture: Intel   |  Platform: Mac OS X 10.7
-------------------------+---------------------------
 Jag försöker att ansluta till apple tv coh anger ftp server enligt
 Firecore insrtuktiner.
 Detta lycka inte får fel enligt bifogad bilaga.
 Vad gör jag för fel??

 Tack på förhand
 Lars Steenberg

-- 
Ticket URL: <http://trac.cyberduck.ch/ticket/6471>
Cyberduck <http://cyberduck.ch>
Open source FTP, SFTP, WebDAV, Cloud Files, Google Docs & Amazon S3 Browser for Mac & Windows.


More information about the Cyberduck-trac mailing list